Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng – Timecons

Điều khoản sử dụng của chuyên trang cẩm nang xây nhà Timecons bao gồm các điều khoản và điều kiện sử dụng mà bạn phải chấp nhận để có thể truy cập và sử dụng tài nguyên trang web tốt nhất.

Giới thiệu chung

https://timecons.vn” là chuyên trang giới thiệu về công ty TNHH Thiết kế Xây dựng Timecons và cung cấp các thông tin, cẩm nang về lĩnh vực xây dựng nhà ở, công trình dân dụng, … Những thông tin do Timecons cung cấp có được từ việc tìm tòi những nguồn đáng tin cậy và được tổng hợp lại bằng những bài viết ngắn gọn, chi tiết và cập nhật  thường xuyên.

Các quy định dưới đây tồn tại cho đến thời điểm khi thỏa thuận này hết hạn hoặc được chấm dứt vì bất kỳ các lý do như: Trách nhiệm pháp lý, ý kiến của người dùng, bồi thường, thẩm quyền xét xử hoặc những thỏa thuận chung.

Bạn chấp nhận

Bằng việc sử dụng, truy cập vào trang Timecons bằng bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu, nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều Khoản này của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này của Timecons bạn có quyền không sử dụng.

Tuy rằng chúng tôi vẫn cố tìm cách thông báo cho bạn khi có những thay đổi lớn trong các Điều Khoản này, nhưng bạn vẫn cần xem lại định kỳ các cập nhật gần nhất. Timecons có thể thay đổi, điều chỉnh để phù hợp theo quyền quyết định của riêng mình. Không có nội dung nào trong các Điều Khoản này được xem là trao bất kỳ các quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba nào.

Chú thích: Nguồn cấp dữ liệu là luồng nội dung mà bạn có thể cuộn qua để duyệt xem. Nội dung xuất hiện trong các khối giống nhau một cách lặp lại và lần lượt. Ví dụ: Nguồn cấp dữ liệu có thể là nội dung danh sách bài viết hoặc tin tức, hoặc trang thông tin về danh sách sản phẩm, dịch vụ,…

Sử dụng nội dung

Timecons cho phép bạn được toàn quyền xem và tải về những tài liệu trên trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại nếu bạn đính kèm thông báo bản quyền ở cuối tài liệu đó, ví dụ “Timecons © 2023, Bản quyền thuộc về trang web www.timecons.vn” và các thông báo về bản quyền và quyền sở hữu tài sản khác được đề cập trong phần Nội dung.

Nội dung được bảo vệ bản quyền bởi luật pháp Việt Nam và luật quốc tế. Quyền Nội dung vẫn thuộc về Timecons hoặc các bên cấp phép của Timecons. Bất kỳ việc sử dụng Nội dung nào không được các Điều khoản và Điều kiện này cho phép là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này và có thể vi phạm bản quyền, độc quyền nhãn hiệu và các luật khác. Nội dung và các tính năng có thể thay đổi hoặc chấm dứt mà không cần thông báo theo quyết định biên tập của Timecons. Tất cả những quyền lợi không được đề cập ở đây hoàn toàn thuộc về Timecons và các bên cấp phép.

Nếu vi phạm những Điều khoản và Điều kiện này, quyền sử dụng Nội dung của bạn sẽ bị thu hồi và bạn phải tiêu hủy bất cứ bản sao Nội dung nào được lấy từ trang web của chúng tôi.

Nguyên tắc cộng đồng

Phần bình luận của trang web là công khai, bạn có thể để lại bất cứ cảm nhận, đánh giá của bản thân về bất kỳ nội dung nào trên Timecons.

Chúng tôi không ủng hộ việc kêu gọi tẩy chay, lừa đảo hoặc những từ ngữ gây hiềm khích, kích động bạo lực, phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay vùng miền,… Mọi hành vi chia sẻ phần mềm lậu vi phạm bản quyền, phát tán mã độc đều bị nghiêm cấm.

Những trường hợp cố tình spam, sao chép nội dung sẽ bị coi là không hợp lệ. Trong mọi trường hợp, quyết định của Timecons là quyết định cuối cùng.

Tìm kiếm và Đường dẫn đến các trang web khác

Timecons có thể cung cấp những đường dẫn đến trang web của những bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể lựa chọn những trang web để đưa ra câu trả lời ưu tiên cho cụm từ tìm kiếm của bạn.

Timecons không khuyến khích và xác thực những nội dung từ trang web của bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của những trang được liên kết, những trang nằm trong khuôn khổ của Timecons, các trang của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra tuyên bố nào về nội dung hay tính chính xác của chúng.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng trang web bên thứ ba của mình và tuân thủ các điều kiện và điều khoản sử dụng của những trang đó.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Mọi dữ liệu và thông tin được Timecons cung cấp như văn bản, đồ họa, hình ảnh,… chỉ nhằm cung cấp thông tin và quảng bá hình ảnh của công ty và cung cấp kiến thức về lĩnh vực xây dựng nhà ở cho bạn đọc. Vui lòng tham khảo ý kiến của chuyên gia để xác minh tính xác thực của thông tin trước mọi hành động liên quan đến thông tin được cung cấp.

Thay đổi điều khoản và điều kiện sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. Chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.